Nationalmuseum – museishop
www.nationalmuseum.se

Göteborgs Stadsmuseum – museishop
www.stadsmuseum.goteborg.se

Lera med Mera – Rörstrand Centers Innergård i Lidköping
www.leramedmera.org

Piece of ease – butik på Kålland
www.pieceofease.se

Vigrum – konst och form
www.vigrum.com

Vänermuseet – museishop
www.vanermuseet.se

Svartvita rum – butik i Stockholm
www.svartvitarum.se

Pralin – butik i Linköping
instagram – @butikpralin

DIS inredning – butik i Stockholm
www.disinredning.se

Asplund – butik i Stockholm
www.asplund.org

Tambur – butik i Stockholm
www.tamburstore.se

Så in I Norden – butik i Jönköping
www.saininorden.se